Qafqaz ölkələrinin beynəlxalq əlaqələri şöbəsi

Şöbənin əsas elmi istiqamətləri

• Böyük dövlətlərin və qonşu ölkələrin Qafqaz siyasəti, məqsədləri, başlıca istiqamətləri, həyata keçirilmə mexanizmləri, nəticələri və pers-pektivləri • Beynəlxalq və regional təşkilatların Qafqaz regionunda yürütdüyü siyasət, məqsədləri, həyata keçirilmə mexanizmləri, nəticələri və

Qafqaz ölkələrinin beynəlxalq əlaqələri şöbəsi

Şöbə müdiri

Günel Misir qızı Musayeva , tarix üzrə fəlsəfə doktoru. Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Ailəlidir, iki övladı var. Təhsili: 2006-cı ildə Gəncə şəhər 4 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 2010-cu ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Böyük Britaniyaşünaslıq fakültəsini bakalavr, 2013-cü ildə magistr