Hesabatlar

Hesabat - 2023

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun 2023-cü ildə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunları haqqında hesabatını

Hesabatlar

Hesabat - 2022

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun 2022-ci ildə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunları haqqında Hesabatı

Hesabatlar

Hesabat - 2021

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun 2021-ci ildə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunları haqqında Hesabatı

Hesabatlar

Hesabat - 2020

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun 2020-ci ildə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunları haqqında Hesabatı

Hesabatlar

Hesabat - 2019

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun 2019-cü ildə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunları haqqında Hesabatı

Hesabatlar

Hesabat - 2018

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun 2018-ci ildə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunları haqqında Hesabatı

Hesabatlar

Hesabat -2017

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun 2017-ci ildə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunları haqqında Hesabatı