Elmi məqalələr

МУСАЕВА ГЮНЕЛЬ. ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ

Г.М.Мусаева Политика Великобритании на Южном Кавказе (1917-1918 гг.) Южный Кавказ очень давно притягивал взоры британских политиков, занимая немаловажное место в «восточной политике» английского правительства. Но невозможно рассмотреть эти отношения без анализа основных параметров геополитического

Elmi məqalələr

Тагиева Ш.Г. Перспективы социально-экономического развития Чеченской Республики

Тагиева Ш.Г. Перспективы социально-экономического развития Чеченской Республики // Народы Кавказа в цивилизационном пространстве России: материалы VI Международного форума историков-кавказоведов (г. Ростов-на-Дону, 13–15 ноября 2019 г.)

Elmi məqalələr

Mirzazade L. COOPERATION OF AZERBAIJAN WITH THE UNITED NATIONS WORLD HEALTH ORGANIZATION UNDER A PANDEMIC CONDITION

Mirzazade L. COOPERATION OF AZERBAIJAN WITH THE UNITED NATIONS WORLD HEALTH ORGANIZATION UNDER A PANDEMIC CONDITION // Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 2(8). p. 57-60.

Elmi məqalələr

Омаров В. ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ В ГРУЗИИ

Омаров В. ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ В ГРУЗИИ // Humanitarian Balkan Research. 2020. Т. 4. No 2(8)

Elmi məqalələr

Azimzade A. Ermenistan’da Anti-Semitizm ve Yahudilerin Yaşam Koşulları

Aynur Azimzade. Ermenistan’da Anti-Semitizm ve Yahudilerin Yaşam Koşulları // Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, 8-10 Kasım 2019, İzmir/ Türkiye. s. 343-355.

Elmi məqalələr

Qasımlı M. Terrorçu-siyasi təşkilat: Daşnaksütyun Partiyasının qurulması və fəaliyyəti

Qasımlı M. Terrorçu-siyasi təşkilat: Daşnaksütyun Partiyasının qurulması və fəaliyyəti

Elmi məqalələr

Dağıstanda din amili

Dağıstanda din amili   Günay Feyziyeva Doktorant, elmi işçi Qafqazşünaslıq İnstitutu gnyf92@gmail.com +9948733730   Tarix boyu müxtəlif xalqların köç yolları üzərində yerləşən Dağıstan müxtəlif səbəblərdən yurdlarını tərk etmiş insanların məskunlaşdığı ərazidir. Dağıstanın hər dağında

Elmi məqalələr

Dağıstanda din amili

Dağıstanda din amili   Günay Feyziyeva Doktorant, elmi işçi Qafqazşünaslıq İnstitutu gnyf92@gmail.com +9948733730 Tarix boyu müxtəlif xalqların köç yolları üzərində yerləşən Dağıstan müxtəlif səbəblərdən yurdlarını tərk etmiş insanların məskunlaşdığı ərazidir. Dağıstanın hər dağında ayrı bir

Elmi məqalələr

Çeçenistanda 1944-cü il deportasiyasının nəticələri

Çeçenistanda 1944-cü il deportasiyasının nəticələri                      1943-1944-cü illərdə Stalin təxminən 700 min əhalini mal-qara vaqonlarında nazilərlə əməkdaşlıq etdikləri bəhanəsilə Mərkəzi Asiya və Sibirə deportasiya edərək bütün etnik

Elmi məqalələr

Gürcü kilsələrinin erməniləşdirilməsi: məqsəd nədir?

Nəsibə Mirzəyeva, AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutunun Gürcüstanşünaslıq şöbəsinin əməkdaşı Gürcü kilsələrinin erməniləşdirilməsi: məqsəd nədir? Gürcüstanda kilsələrin yaranma tarixindən. Məlum olduğu kimi, abidələr tarixlə ünsiyyət vasitəsidir. O, xalqın dünəni, bu günü, sabahıdır. Gürcüstanda ilk