İndekslər

"Qafqazşünaslıq" jurnalının beynəlxalq indeks nömrəsi - ISSN  2709-5096