E-kitabxana / İnstitutun nəşrləri

Qafqazşünaslığın aktual problemləri (məqalələr toplusu)

Qafqazşünaslığın aktual problemləri (məqalələr toplusu). – Bakı, “Aspoliqraf”, 2023, 262 s.

E-kitabxana / İnstitutun nəşrləri

Qafqazşünaslığın aktual problemləri (məqalələr toplusu)

Qafqazşünaslığın aktual problemləri (Məqalələr toplusu). –Bakı: Mütərcim, 2022. – 200 səh.

E-kitabxana / İnstitutun nəşrləri

Qafqazşünaslığın aktual problemləri (məqalələr toplusu)

Qafqazşünaslığın aktual problemləri (məqalələr toplusu). – Bakı: ADMİU-nun mətbəəsi, 2021. – 280 səh.