Xəbərlər / E-kitabxana / Kitablar

Hacıyev Q., Kəlbizadə E., Eyvazov A., İsmayılova T., Əzimzadə A., İmaməli Ş. ERMƏNİSTAN: DAXİLİ SOSİAL- İQTİSADİ VƏ SİYASİ ŞƏRAİT

Hacıyev Q., Kəlbizadə E., Eyvazov A., İsmayılova T., Əzimzadə A., İmaməli Ş. Ermənistan: daxili sosial-iqtisadi və siyasi şərait. MTM Innovation MMC. 2019. – 352 s. Müxtəlif mənbələrdən istifadə edilərək Ermənistanın coğrafiyası və inzibati-ərazi quruluşunun, daxili sosial-iqtisadi və siyasi

Xəbərlər / Kitablar / Beynəlxalq əlaqələr

AZƏRBAYCAN ALİMİ ABŞ-da NƏŞR EDİLƏN KİTABIN BİR HİSSƏSİNİ YAZIB

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Musa Qasımlı ABŞ-ın Cənubi Karolina Universitetinin Sülh və Münaqişə Araşdırmaları Departamenti tərəfindən yaxınlarda nəşr edilmiş və redaktorları professorlar Ə.Əskərov, S.Bruks və L.Çantuaridze olan “The Post-Soviet

Xəbərlər / Kitablar

Gasimli M. FROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO ''THE ARMENIAN GENOCIDE'': IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH (1724-1920)

MUSA GASIMLI FROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO ''THE ARMENIAN GENOCIDE'': IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH (1724-1920)

E-kitabxana / Kitablar

Kəlbizadə E., Baxşıyeva Y., Əzimov Ə. ERMƏNİSTAN İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ QAFQAZ SİYASƏTİNDƏ

Kəlbizadə E.H., Baxşıyeva Y.Ü., Əzimov Ə.D. Ermənistan İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasətində. –Bakı: “MTM Innovation” MMC, 2019. – 360 s.