Kitablar

Qasımlı M. Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye: gerçek tarih arayışı (1920-1994)

Türkiyə Cümhuriyyətinin Atatürk Kültür, Dil və Tarix Yüksək Qurumunun Atatürk Araşdırma Mərkəzi tərəfindən Diyanət Vəqfi mətbəəsində 1500 tirajla nəşr edilmiş kitabı aşağıdakı linkdən yükləyərək oxuya bilərsiniz.

Kitablar

Dadaşova R. Avropa dövlətləri və Azərbaycan (1920-1922-ci illər)

Dadaşova Ramilə Bəhlul qızı. “Avropa dövlətləri və Azərbaycan (1920-1922-ci illər)” Monoqrafiya. Bakı: “Planet-Press”, 2006 206 s.  

Kitablar

АZƏRBАYCАNIN ХАRİCİ İŞLƏR NАZİRLƏRİ

 MUSА QАSIMLI ЕLMIRА HÜSЕYNОVА АZƏRBАYCАNIN ХАRİCİ İŞLƏR NАZİRLƏRİ         Kitаbdа Аzərbаycаn və Böyük Britаniyа аrхiv mаtеriаllаrı, rəsmi dövlət və hökumət sənədləri, dövri mətbuаt əsаsındа 1918-ci ildən sоnrаkı tаriхi mərhələdə Аzərbаycаnın хаrici işlər nаzirlərinin

Kitablar

ERMƏNİSTANIN SOVETLƏŞDİRİLMƏSİNDƏN AZƏRBAYCAN ƏRAZİLƏRİNİN İŞĞALINADƏK ERMƏNİ İDDİALARI

   Musa Qasımlı ERMƏNİSTANIN SOVETLƏŞDİRİLMƏSİNDƏN AZƏRBAYCAN ƏRAZİLƏRİNİN İŞĞALINADƏK ERMƏNİ İDDİALARI: TARİX – OLDUĞU KİMİ (1920‐1994‐cü illər)

Kitablar

"SSRİ - Türkiyə Münasibətləri (Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək)", I cild, 1960-1979

  Prof.Dr. Musa Qasımlı "SSRİ - Türkiyə Münasibətləri (Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən  SSRİ-nin dağılmasınadək)", I cild, 1960-1979

Kitablar

Kafkaslarda ermeni sorunu. 1724-1920

Kafkaslarda ermeni sorunu. 1724-1920