E-kitabxana / Kitablar

Ramilə Dadaşova. Heydər Əliyev Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə konseptual baxış.

Ramilə Dadaşova. Heydər Əliyev Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə konseptual baxış. Monoqrafiya. – Bakı: “Füyuzat”, 2024. – 212 s.

E-kitabxana / Kitablar

Мусаева Г.M. Нефтяной фактор в азербайджанской политике Великобритании (1991-2022 гг.)

Мусаева Г.M. Нефтяной фактор в азербайджанской политике Великобритании (1991-2022 гг.). Баку: Aspoliqraf, 2023, – 312 c.

E-kitabxana / Kitablar

Qasım Hacıyev. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü

Qasım Hacıyev. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü. Bakı, “Füyuzat”, 2023, 368 s

E-kitabxana / İnstitutun nəşrləri / Kitablar

Liliya Mirzəzadə, Günay Feyziyeva. Rusiya Federasiyasının Çeçenistan Respublikası: daxili ictimai-siyasi şərait

Liliya Mirzəzadə, Günay Feyziyeva. Rusiya Federasiyasının Çeçenistan Respublikası: daxili ictimai-siyasi şərait. –Bakı: PS Poliqraf MMC, 2020. – 216 s.

E-kitabxana / Kitablar

Dadaşova Ramilə . Azərbaycan Respublikasının BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə əməkdaşlığı

Dadaşova Ramilə. Azərbaycan Respublikasının BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə əməkdaşlığı. Monoqrafiya.– Bakı: ADMİU-nun mətbəəsi, 2021. – 344 s.

E-kitabxana / Kitablar / İnstitutun nəşrləri

Hacıyev Q., Kəlbizadə E., Eyvazov A., İsmayılova T., Əzimzadə A., İmaməli Ş. Ermənistan: daxili sosial-iqtisadi və siyasi şərait

Hacıyev Q., Kəlbizadə E., Eyvazov A., İsmayılova T., Əzimzadə A., İmaməli Ş. Ermənistan: daxili sosial-iqtisadi və siyasi şərait. MTM Innovation MMC. 2019. – 352 s. Müxtəlif mənbələrdən istifadə edilərək Ermənistanın coğrafiyası və inzibati-ərazi quruluşunun, daxili sosial-iqtisadi və siyasi

Xəbərlər / Kitablar / Beynəlxalq əlaqələr

AZƏRBAYCAN ALİMİ ABŞ-da NƏŞR EDİLƏN KİTABIN BİR HİSSƏSİNİ YAZIB

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Musa Qasımlı ABŞ-ın Cənubi Karolina Universitetinin Sülh və Münaqişə Araşdırmaları Departamenti tərəfindən yaxınlarda nəşr edilmiş və redaktorları professorlar Ə.Əskərov, S.Bruks və L.Çantuaridze olan “The Post-Soviet