İnstitutun Həmkarlar Təşkilatı


Sədr: Yeganə Baxşıyeva

Sədr müavini: Fərahilə Babayeva-Şükürova 

Komitə üzvləri: Günel Qurbanova, Şahnaz Tağıyeva