Sənədlərlə iş şöbəsi

Badam Sahib qızı Məmmədova 14 iyun 1997-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.2019-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Qafqazşünaslıq ixtisasını bitirmişdir. 2023-cü ildə Bakı Slavyan Universitetində Ölkəşünaslıq (Bolqarıstan üzrə) ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışdır. 1 oktyabr 2019-cu ildən AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun Şimali Qafqaz şöbəsinin mütəxəssisi vəzifəsində çalışıb. Hal-hazırda Sənədlərlə iş şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.

Elmmetrik bazalarda profilləri:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=XktdEXoAAAAJ&hl=ru

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Badam-Mammadova 

Web of Science (Research ID): IQU-9467-2023

ORCİD: 0009-0002-7904-9546 

Academia.edu: https://independent.academia.edu/MamedovaBadam