Şöbənin əsas elmi istiqamətləri

 

• Böyük dövlətlərin və qonşu ölkələrin Qafqaz  siyasəti, məqsədləri, başlıca istiqamətləri, həyata keçirilmə mexanizmləri, nəticələri və pers-pektivləri
• Beynəlxalq və regional təşkilatların Qafqaz  regionunda yürütdüyü siyasət, məqsədləri, həyata keçirilmə mexanizmləri, nəticələri və perspektivləri  
•Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində Qafqaz ölkələrinin yeri və rolu
•Azərbaycan Respublikasının Qafqaz siyasətinin formalaşmasına təsir edən amillər, onun başlıca istiqamətləri, məqsəd və vəzifələri,  prinsipləri, həyata keçirilmə mexa-nizmləri, nəticələri və perspektivləri
•Dünyanın tanınmış siyasi və ictimai xadimlərinin Qafqaza dair baxışları
Bölmələr: Qafqaz siyasəti

Rəy bildir