“Şuşa şəhəri: Azərbaycan mədəniyyəti Qafqaza və dünyaya” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans 

 

AZƏRBAYCAN  MİLLİ  ELMLƏR  AKADEMİYASI

 


QAFQAZŞÜNASLIQ  İNSTİTUTU

 

“Şuşa şəhəri: Azərbaycan mədəniyyəti Qafqaza və dünyaya” mövzusunda 

beynəlxalq elmi konfrans

 

1 noyabr 2023-cü il 

 

           Konfransın bölmələri:

  1. Qafqazın mədəniyyət tarixində Şuşa şəhərinin yeri
  2. Şuşa şəhəri Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində
  3. Şuşa şəhərinin mədəniyyət paytaxtına çevrilməsi istiqamətində görülən işlər
  4. Xarici tədqiqatçılar Şuşa şəhəri haqqında

 

Məruzə tezislərinin hazırlanması və göndərilməsi:

 

  • Microsoft Word A4 ölçüdə 1 səhifə həcmində, Times New Romanda, 12 şrift, 1 intervalla, soldan 20 mm, sağdan 20 mm, yuxarı və aşağıdan 25 mm, abzaslar 1.15 sm. parametrlərinə uyğun yazılmalıdır;
  • Titul səhifədə yuxarıda sağda 12 şriftlə, qara hərflərlə müəllifin adı, soyadı, elmi dərəcəsi, vəzifəsi, işlədiyi elmi müəssisənin adı, elektron poçt ünvanı (e-mail) və əlaqə nömrəsi yazılmalıdır;
  • Müəllifin ad və soyadından sonra səhifənin ortasında məruzənin adı 12 şriftlə, böyük qara hərflərlə yazılmalıdır; 
  • Tezislər Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində qəbul edilir;

 

Tezislərin son təqdimetmə müddəti 25 sentyabr tarixinə qədərdir.

Konfransın bölmələrinə aid olmayan və lazımi qaydada tərtib edilməyən tezislər baxılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Konfrans AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında keçirləcəkdir.

 

Təşkilat komitəsi:  AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid prospekti 117, IV mərtəbə, 445-ci otaq

 

Tel: +994 12 539 89 55. E-mail: shushasheheri2023@gmail.com

 

Əlavə məlumat üçün www.caucasusstudies.az

 
Bölmələr: Xəbərlər / Konfranslar / Elanlar

Rəy bildir