Baş mütəxəssis

 Babayeva-Şükürova Fərahilə Fazil qızı - Füzuli rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 2007- ci ildə Bakı Dövlət Unversitetinin Tarix fakültəsini bitirib. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun Qafqaz siyasəti şöbəsində baş mütəxəssis vəzifəsində çalışır. Ailəlidir. 2 övladı var.  2 bədii kitabı, 7 elmi məqaləsi dərc olunmuşdur.İştirak etdiyi  beynəlxalq elmi konfrasların siyahısı:

  • AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi. Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi qız məktəbinin yaradılmasının 110 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Simpozium. 6-7 oktyabr 2011. Bakı. “İşıq qəzetində qadın təhsili məsələlərinin əksinə dair” səh.5
  • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyas Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi. Muzeylərin Müasir Durumu Və İnkişaf Perspektivləri Beynəlxalq elmi konfrans. 29-30.VI. 2011. Bakı. Azərbaycan mədəni irsi dünya muzeylərində. Səh 15.
  • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyas Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu. II Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı-18.VI.2012
  • AMEA Rəyasət Heyəti A.A. Bakıxanov adına Tarix  İnstitutu. XX əsrdə Türk-Müsəlman Xalqlarına Qarşı Soyqırımları IV Beynəlxalq Elmi Konfransı . 22-27 aprel 2017-ci il Azərbaycan Respublikası, Lənkəran şəhəri. “1991-1994-cü illərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi terror və soyqırımları”. səh.397
  • AMEA Rəyasət Heyəti, AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu. 17-18 aprel,2017. Bakı. Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü və tarixi-mədəniyyət abidələrinin vəziyyəti. səh 332.
  • Qərb Universitetinin təşkilatçılığı ilə  “Müasir “Müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünüdərk və özünütəsdiq prosesinin aktual problemləri” mövzusunda konfrans . 1-2 iyun,2017. Bakı. Cənubi Qafqazda olan münaqişələr: Ümumi Qafqazın İnkişafına Təsir.
  • «Южный Кавказ в геополитических интересах крупных стран»  Львiвська Фундацiя  Суспiльних Наук.Чинники Розвитку Суспiльних Наук у XXI Столiттi.  Львiв, 28-29 жовтня 2016 p, с.79-83
Bölmələr: Qafqaz siyasəti

Rəy bildir