Şöbənin əsas elmi istiqamətləri

•Gürcüstanda baş verən sosial-iqtisadi, siyasi və b. proseslər, onların Qafqaz regionuna, o cümlədən Azərbaycan Respublikasına mümkün təsirləri
•Gürcüstanın xarici siyasəti, onun başlıca istiqamətləri, məqsədləri, həyata keçirilmə mexanizmləri və region üçün nəticələri
•Qonşu və böyük dövlətlərin xarici siyasətində  Gürcüstanın yeri, ona təsir edən amillər, Gürcüstana yönəlik siyasətin məqsədi, başlıca istiqamətləri, reallaşdırılma mexa-nizmləri və regiona təsirləri
•İqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat layihələrində, regionun təhlükəsizlik problemlərinin həlli məsələlərində Gürcüstanın mövqeyi
•Beynəlxalq və regional təşkilatların işində Gürcüstanın iştirakı və onun regiona təsiri
•Dünyanın tanınmış siyasi və ictimai xadimlərinin Gürcüstana dair baxışları
Bölmələr: Gürcüstanşünaslıq

Rəy bildir