Şöbənin əsas elmi istiqamətləri

 

•Ermənistanda baş verən sosial-iqtisadi, siyasi və b. proseslər, onların Qafqaz regionuna, o cümlədən Azərbaycan Respublikasına mümkün təsirləri
•Ermənistanın xarici siyasəti, regionun digər ölkələri ilə qarşılıqlı münasibətləri və onun Azərbaycan Respublikasına təsirləri
•Ermənistanın xarici siyasətində böyük dövlətlərin və qonşu ölkələrin yeri, ona təsir edən amillər, siyasətin başlıca istiqamətləri, reallaşdırılma mexanizmləri, nəticələri və regiona təsirləri
•Regionda reallaşdırılan enerji, nəqliyyat və b. layihələrə, regionun təhlükəsizlik problemlərinin həlli məsələlərində Ermənistanın mövqeyi
•Beynəlxalq təşkilatların işində Ermənistanın iştirakı və onun regiona təsirləri
•Erməni diasporası və lobbisinin fəaliyyətləri
•Dünyanın tanınmış siyasi və ictimai xadimlərinin Ermənistana dair baxışları
Bölmələr: Ermənişünaslıq

Rəy bildir