Publisher

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu

 "Qafqazşünaslıq" elmi-nəzəri jurnalı AMEA Rəyasət Heyətinin 01.11.2017-ci il tarixli 12/10 nömrəli qərarı ilə təsis edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin 21.11.2017-ci il tarixli N4150 nömrəli reyestr ilə qeydiyyatdan keçmişdir.