Indexing

"Qafqazşünaslıq" jurnalının beynəlxalq indeks nömrəsi - İSSN 2617-7846