Xəbərlər / Kitablar

Gasimli M. FROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO ''THE ARMENIAN GENOCIDE'': IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH (1724-1920)

MUSA GASIMLI FROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO ''THE ARMENIAN GENOCIDE'': IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH (1724-1920)

E-kitabxana / Kitablar

Kəlbizadə E., Baxşıyeva Y., Əzimov Ə. ERMƏNİSTAN İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ QAFQAZ SİYASƏTİNDƏ

Kəlbizadə E.H., Baxşıyeva Y.Ü., Əzimov Ə.D. Ermənistan İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasətində. –Bakı: “MTM Innovation” MMC, 2019. – 360 s.

E-kitabxana / Kitablar

Hacıyev Q., Kəlbizadə E., Eyvazov A., İsmayılova T., Əzimzadə A., İmaməli Ş. ERMƏNİSTAN: DAXİLİ SOSİAL- İQTİSADİ VƏ SİYASİ ŞƏRAİT

Hacıyev Q., Kəlbizadə E., Eyvazov A., İsmayılova T., Əzimzadə A., İmaməli Ş. Ermənistan: daxili sosial-iqtisadi və siyasi şərait. MTM Innovation MMC. 2019. – 352 s. Müxtəlif mənbələrdən istifadə edilərək Ermənistanın coğrafiyası və inzibati-ərazi quruluşunun, daxili sosial-iqtisadi və siyasi

E-kitabxana / Kitablar

Gürcüstan: inzibati-ərazi quruluşu, idarəçiliyi və demoqrafiyası.

Ömərov V., Kəlbizadə E., Həbibbəyli S., Məmmədova N., Salayev K. Gürcüstan: inzibati-ərazi quruluşu, idarəçiliyi və demoqrafiyası. –Bakı: MTM Innovation MMC. 2019, – 320 s.

Xəbərlər / E-kitabxana / Kitablar

Qasımlı M. SSRİ-Türkiyə münasibətləri (Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək). I cild. 1960-1979.

İkinci dünya müharibəsinin sonlarında pozulan SSRİ-Türkiyə münasibətləri 60-cı illərin əvvəllərindən necə normallaşdı? Buna hansı amillər təsir etdi? Müna-sibətlərdə ABŞ faktoru hansı yeri tuturdu? Kuba raket böhranı sovet-türk müna-sibətlərinə necə təsir etdi? SSRİ Türkiyə Kommunist Partiyasına və

Xəbərlər / E-kitabxana / Kitablar

Qasımlı M. “Erməni məsələsi”ndən “erməni soyqırımı”na: gerçək tarix axtarışında (1724-1920).

Monoqrafiyada Rusiya, Gürcüstan, Azərbaycan, ABŞ, Böyük Britaniya, Türkiyə arxiv materialları, sənədli mənbələri və müxtəlif dillərdə nəşr edilmiş ədəbiyyat əsasında uydurma “erməni məsələsi”, həlli üçün atılan addımlar, nəticələri, ona böyük dövlətlərin münasibəti və s. məsələlər araşdırılmışdır.

Kitablar

Qasımlı M. Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye: gerçek tarih arayışı (1920-1994)

Türkiyə Cümhuriyyətinin Atatürk Kültür, Dil və Tarix Yüksək Qurumunun Atatürk Araşdırma Mərkəzi tərəfindən Diyanət Vəqfi mətbəəsində 1500 tirajla nəşr edilmiş kitabı aşağıdakı linkdən yükləyərək oxuya bilərsiniz.

E-kitabxana / Kitablar

Hacıyev İ., Kəlbizadə E. Naxçıvanlı diplomatlar

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu , Kəlbizadə Elnur Həşim oğlu. Naxçıvanlı diplomatlar (Нахчыванские дипломаты). Naxçıvan:"Əcəmi" Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2017, 128 səh.

Kitablar

Dadaşova R. Avropa dövlətləri və Azərbaycan (1920-1922-ci illər)

Dadaşova Ramilə Bəhlul qızı. “Avropa dövlətləri və Azərbaycan (1920-1922-ci illər)” Monoqrafiya. Bakı: “Planet-Press”, 2006 206 s.