Xəbərlər / Hesabatlar

Hesabat - 2018

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun 2018-ci ildə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunları haqqında Hesabatı

Xəbərlər / Hesabatlar

Hesabat -2017

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun 2017-ci ildə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunları haqqında Hesabatı