İnstitutun nəşrləri

“Qafqazda deportasiyalar” mövzusunda respublika elmi konfrans

    AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunda 2018-ci il noyabrın 29-da keçirilmiş “Qafqazda deportasiyalar” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları nəşr edilmişdir. Kitabda konfransda iştirak edən Rusiya və Ukraynadan olan iki nəfər daxil olmaqla, 80 alim və

Konfranslar / İnstitutun nəşrləri

2017-ci ilin konfrans materialları

     AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunda 2017-ci il dekabrın 4-də keçirilmiş “Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları nəşr edilmişdir. Kitabda konfransda iştirak edən ölkə universitetlərinin