E-kitabxana / Elmi məqalələr

Ömərov V. Vahid Qafqaz ideyası (Azərbaycandan baxış) - rus dilində

Омаров В.А. Идея Единый Кавказ (Взгляд из Азербайджана) // БОЛЬШОЙ КАВКАЗ: ПРОСТРАНСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ И НАРОДОВ. Материалы V Международного форума историков-кавказоведов. Ростов-на-Дону, 15–16 ноября 2017 г.

E-kitabxana / Elmi məqalələr

Feyziyeva G. Energy security and Azerbaian

  Feyziyeva Gunay Mahaddin. Energy security and Azerbaian // Papers presented to the IInd Forum of Social Sciences, Astana, 2017, p. 861-869  

Kitablar / Elmi məqalələr

MUSA GASIMLI FROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO ''THE ARMENIAN GENOCIDE'': IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH (1724-1920)

MUSA GASIMLI FROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO ''THE ARMENIAN GENOCIDE'': IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH (1724-1920)

Elmi məqalələr

Dağıstanda din amili

Dağıstanda din amili   Günay Feyziyeva Doktorant, elmi işçi Qafqazşünaslıq İnstitutu gnyf92@gmail.com +9948733730   Tarix boyu müxtəlif xalqların köç yolları üzərində yerləşən Dağıstan müxtəlif səbəblərdən yurdlarını tərk etmiş insanların məskunlaşdığı ərazidir. Dağıstanın hər dağında

Kitablar / Elmi məqalələr

Этнополитическая ситуация на Южном Кавказе после октябрьского переворота в России

Муса Джафар оглу Гасымлы  Член-корреспондент НАНА, профессор Национальной академии наук Азербайд­жана, директор Института kавказоведе­ния (Баку, Азербайджан)       Этнополитическая ситуация на Южном Кавказе после Oктябрьского переворота в России Аннотация: В

Elmi məqalələr

Dağıstanda din amili

Dağıstanda din amili   Günay Feyziyeva Doktorant, elmi işçi Qafqazşünaslıq İnstitutu gnyf92@gmail.com +9948733730 Tarix boyu müxtəlif xalqların köç yolları üzərində yerləşən Dağıstan müxtəlif səbəblərdən yurdlarını tərk etmiş insanların məskunlaşdığı ərazidir. Dağıstanın hər dağında ayrı bir

Elmi məqalələr

Çeçenistanda 1944-cü il deportasiyasının nəticələri

Çeçenistanda 1944-cü il deportasiyasının nəticələri                      1943-1944-cü illərdə Stalin təxminən 700 min əhalini mal-qara vaqonlarında nazilərlə əməkdaşlıq etdikləri bəhanəsilə Mərkəzi Asiya və Sibirə deportasiya edərək bütün etnik

Kitablar / Elmi məqalələr

АНАТОЛИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В 1724-1920-е гг.: В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ

АНАТОЛИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В 1724-1920-е гг.: В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ

Elmi məqalələr

Gürcü kilsələrinin erməniləşdirilməsi: məqsəd nədir?

Nəsibə Mirzəyeva, AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutunun Gürcüstanşünaslıq şöbəsinin əməkdaşı Gürcü kilsələrinin erməniləşdirilməsi: məqsəd nədir? Gürcüstanda kilsələrin yaranma tarixindən. Məlum olduğu kimi, abidələr tarixlə ünsiyyət vasitəsidir. O, xalqın dünəni, bu günü, sabahıdır. Gürcüstanda ilk

Elmi məqalələr

ВОЗМОЖНАЯ УГРОЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Мамедова Улькер Алиавсар кызы, старший лаборант Отдела «Северный Кавказ» Института Кавказоведения  Национальной Академии Наук Азербайджана,  Баку     ВОЗМОЖНАЯ УГРОЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА Северный Кавказ представляет собой важный геостратегический регион