Elmi məqalələr

Qasımlı M. Terrorçu-siyasi təşkilat: Daşnaksütyun Partiyasının qurulması və fəaliyyəti

Qasımlı M. Terrorçu-siyasi təşkilat: Daşnaksütyun Partiyasının qurulması və fəaliyyəti

Elmi məqalələr

Kelbizadeh E. GEOPOLITICAL AND REGIONAL ANALYSIS OF THE ARMENIA-IRAN RELATIONS IN 1998-2008

Kelbizadeh E. GEOPOLITICAL AND REGIONAL ANALYSIS OF THE ARMENIA-IRAN RELATIONS IN 1998-2008 // REVISTA INCLUSIONES. Volumen 7 / Número Especial / Julio – Septiembre 2020 pp. 424-439

Elmi məqalələr

Мусаева Г. Политика Великобритании на Южном Кавказе

Г.М.Мусаева Политика Великобритании на Южном Кавказе (1917-1918 гг.) Южный Кавказ очень давно притягивал взоры британских политиков, занимая немаловажное место в «восточной политике» английского правительства. Но невозможно рассмотреть эти отношения без анализа основных параметров геополитического

Elmi məqalələr

Тагиева Ш.Г. Перспективы социально-экономического развития Чеченской Республики

Тагиева Ш.Г. Перспективы социально-экономического развития Чеченской Республики // Народы Кавказа в цивилизационном пространстве России: материалы VI Международного форума историков-кавказоведов (г. Ростов-на-Дону, 13–15 ноября 2019 г.)

Elmi məqalələr

Mirzazade L. COOPERATION OF AZERBAIJAN WITH THE UNITED NATIONS WORLD HEALTH ORGANIZATION UNDER A PANDEMIC CONDITION

Mirzazade L. COOPERATION OF AZERBAIJAN WITH THE UNITED NATIONS WORLD HEALTH ORGANIZATION UNDER A PANDEMIC CONDITION // Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 2(8). p. 57-60.

Elmi məqalələr

Омаров В. ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ В ГРУЗИИ

Омаров В. ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ В ГРУЗИИ // Humanitarian Balkan Research. 2020. Т. 4. No 2(8)

Elmi məqalələr

Azimzade A. Ermenistan’da Anti-Semitizm ve Yahudilerin Yaşam Koşulları

Aynur Azimzade. Ermenistan’da Anti-Semitizm ve Yahudilerin Yaşam Koşulları // Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, 8-10 Kasım 2019, İzmir/ Türkiye. s. 343-355.

E-kitabxana / Elmi məqalələr

Feyziyeva G. Energy security and Azerbaian

  Feyziyeva Gunay Mahaddin. Energy security and Azerbaian // Papers presented to the IInd Forum of Social Sciences, Astana, 2017, p. 861-869  

Elmi məqalələr

Dağıstanda din amili

Dağıstanda din amili   Günay Feyziyeva Doktorant, elmi işçi Qafqazşünaslıq İnstitutu gnyf92@gmail.com +9948733730   Tarix boyu müxtəlif xalqların köç yolları üzərində yerləşən Dağıstan müxtəlif səbəblərdən yurdlarını tərk etmiş insanların məskunlaşdığı ərazidir. Dağıstanın hər dağında

Kitablar / Elmi məqalələr

Этнополитическая ситуация на Южном Кавказе после октябрьского переворота в России

Муса Джафар оглу Гасымлы  Член-корреспондент НАНА, профессор Национальной академии наук Азербайд­жана, директор Института kавказоведе­ния (Баку, Азербайджан)       Этнополитическая ситуация на Южном Кавказе после Oктябрьского переворота в России Аннотация: В