E-kitabxana / Elmi məqalələr

Feyziyeva G. Energy security and Azerbaian

  Feyziyeva Gunay Mahaddin. Energy security and Azerbaian // Papers presented to the IInd Forum of Social Sciences, Astana, 2017, p. 861-869  

Elmi məqalələr

Dadaşova R. Avropa dövlətləri və Azərbaycan (1920-1922-ci illər)

Dadaşova Ramilə Bəhlul qızı. “Avropa dövlətləri və Azərbaycan (1920-1922-ci illər)” Monoqrafiya. Bakı: “Planet-Press”, 2006 206 s.  

Elmi məqalələr

Dağıstanda din amili

Dağıstanda din amili Günay FeyziyevaDoktorant, elmi işçiQafqazşünaslıq İnstitutugnyf92@gmail.com+9948733730  Tarix boyu müxtəlif xalqların köç yolları üzərində yerləşən Dağıstan müxtəlif səbəblərdən yurdlarını tərk etmiş insanların məskunlaşdığı ərazidir. Dağıstanın hər dağında ayrı bir

Kitablar / Elmi məqalələr

MUSA GASIMLI FROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO ''THE ARMENIAN GENOCIDE'': IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH (1724-1920)

  MUSA GASIMLIFROM "THE ARMENIAN ISSUE" TO''THE ARMENIAN GENOCIDE'':IN SEARCH OF HISTORICAL TRUTH(1724-1920)

Kitablar / Elmi məqalələr

Этнополитическая ситуация на Южном Кавказе после октябрьского переворота в России

Муса Джафар оглу Гасымлы Член-корреспондент НАНА,профессор Национальной академии наук Азербайд­жана, директор Института kавказоведе­ния (Баку, Азербайджан)      Этнополитическая ситуация на Южном Кавказе после Oктябрьского переворота в РоссииАннотация: В представленном

Elmi məqalələr

Dağıstanda din amili

Dağıstanda din amili Günay FeyziyevaDoktorant, elmi işçiQafqazşünaslıq İnstitutugnyf92@gmail.com+9948733730 Tarix boyu müxtəlif xalqların köç yolları üzərində yerləşən Dağıstan müxtəlif səbəblərdən yurdlarını tərk etmiş insanların məskunlaşdığı ərazidir. Dağıstanın hər dağında ayrı bir tayfa

Elmi məqalələr

Çeçenistanda 1944-cü il deportasiyasının nəticələri

Çeçenistanda 1944-cü il deportasiyasının nəticələri                      1943-1944-cü illərdə Stalin təxminən 700 min əhalini mal-qara vaqonlarında nazilərlə əməkdaşlıq etdikləri bəhanəsilə Mərkəzi Asiya və Sibirə deportasiya edərək bütün etnik

Kitablar / Elmi məqalələr

АНАТОЛИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В 1724-1920-е гг.: В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ

АНАТОЛИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗВ 1724-1920-е гг.:В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ

Elmi məqalələr

Gürcü kilsələrinin erməniləşdirilməsi: məqsəd nədir?

Nəsibə Mirzəyeva,AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutununGürcüstanşünaslıq şöbəsinin əməkdaşı Gürcü kilsələrinin erməniləşdirilməsi: məqsəd nədir? Gürcüstanda kilsələrin yaranma tarixindən. Məlum olduğu kimi, abidələr tarixlə ünsiyyət vasitəsidir. O, xalqın dünəni, bu günü, sabahıdır. Gürcüstanda ilk

Elmi məqalələr

ВОЗМОЖНАЯ УГРОЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Мамедова Улькер Алиавсар кызы,старший лаборант Отдела «Северный Кавказ»Института Кавказоведения Национальной Академии Наук Азербайджана,  Баку  ВОЗМОЖНАЯ УГРОЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИСЕВЕРНОГО КАВКАЗА Северный Кавказ представляет собой важный геостратегический регион