Gürcüstan: inzibati-ərazi quruluşu, idarəçiliyi və demoqrafiyası.Ömərov V., Kəlbizadə E., Həbibbəyli S., Məmmədova N., Salayev K. Gürcüstan: inzibati-ərazi quruluşu, idarəçiliyi və demoqrafiyası. –Bakı: MTM Innovation MMC. 2019, – 320 s.

Kitabda Gürcüstanın siyasi-tarixi coğrafiyası, inzibati ərazi qurulu-şunun əsas xüsusiyyətləri, diyarlara bölünməsi, rayonlaşdırılması, muxtar qurumları, idarəçilik sistemi, prezidentlik institutunun və onun parlament idarə üsuluna keçməsinin zəruriliyi, demoqrafik şəraiti, əhalisinin milli-etnik tərkibi, demoqrafik böhranı şərh olunmuş, ondan çıxış yolları göstəril-mişdir. Əsər siyasi elmlər üzrə mütəxəssislər, politoloqlar, regionşünaslar, müvafiq dövlət qurumları, tələbələr, həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün nə-zərdə tutulmuşdur.

Kitabı aşağıdakı linkdən yükləyib oxuya bilərsiniz:
Скачать файл: gurcustan-inzibati-qurulus-idarecilik-demoqrafiya.pdf [3,06 Mb] (cкачиваний: 0)
Посмотреть онлайн файл: gurcustan-inzibati-qurulus-idarecilik-demoqrafiya.pdf
Bölmələr: E-kitabxana / Kitablar

Rəy bildir