İnstitut Həmkarlar Komitəsi

  
Sədr: Əliyeva Aynur Nizami qızı


 Sədr müavini: Mirzəyev Şəhriyar Firdovsi oğlu

 
 
Katib: Babayeva-Şükürova Fərahilə