Junior researcher

Shahnaz Tagiyeva Heydar was born on September 30, 1991, in Baku. She graduated from secondary school No.14 of the Nasimi district. In 2009-2013. Shahnaz Tagiyeva was a student of Western University, studied at the faculty of International Journalism. In 2014, she entered in the American-Azerbaijan Journalism Academy courses, after which she was awarded a diploma. In 2015-2016. she worked on the MAG (Modern Azerbaijan Youth) program produced by MZ Production and broadcast on AZTV. 

Since October 10, 2017 Sh.H. Tagiyeva has been working as a junior researcher in the North Caucasus Department of the Institute of Caucasus Studies of ANAS. 

From 2019 Sh.H. Tagiyeva study at master degree in Azerbaijan State Pedagogical University in faculty "Social work in various spheres of life."

Scientific works
 
  in Azerbaijan
 
1. Industrial and territorial potential of the North Caucasus – 05.12.2017,https://caucasusstudies.az/e-kitabxana/elmi-meqale/113-ndustral-and-terrtoral-potental-of-the-north-caucasus.html
2.Ermənilər Şimali Qafqazda-27.06.2018, https://m.modern.az/az/news/169729/jаvascript(); 3. Şimali Qafqazda sabitliyi pozan səbəblər 10.09.2018, http://newtimes.az/az/views/5763
 4. Şimali Qafqazda daxili ictimai-siyasi şərait / “Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər” mövzusunda respublika elmi konfransı. 4 dekabr 2017-ci il. Tezislər. Bakı, AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, 2018, s.89.
5. Qaraçaylar və kalmıkların Şimali Qafqazdan deportasiyası / “Qafqazda deportasiyalar” mövzusunda respublika elmi konfransı. 29 noyabr 2018-ci il-ci il. Tezislər. Bakı, AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, 2018, s.141-142
6. Münaqişələrin Çeçenistan Respublikasının iqtisadiyyatına təsiri-18.02.2019,  http://newtimes.az/az/politics/6034/
7. Dağıstanda sosial problemlər 20.01.2019, https://modern.az/az/news/189636?fbclid=IwAR34JgGNVY677U7qrwmKO8cZp38BOPkrsUB2KXbUpWGLXO4ebvp-tU8myhM#gsc.tab=0
8. Dağıstanda sosial-iqtisadi şərait / AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun təşkil etdiyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər: 100 il əvvəl və müasir dövr” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: “MTM-Innovation” MMC, 2019, s. 306-310.
9. Çeçenistan Respublikasında terror / AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun təşkil etdiyi “Qafqazda terror” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 28 noyabr 2019.
10. Azərbaycan-Dağıstan iqtisadi münasibətləri /Azərbaycan Dillər Universitetinin təşkil etdiyi “Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransı. Bakı, 25 oktyabr 2019. s.462-464
11. Çeçenistan respublikasında sosial-iqtisadi şərait / Qafqazşünasların II Beynəlxalq formunun materialları. Bakı, 2020, I Kitab, s. 195-199
12. Müasir dövrdə innovativ sosial texnologiyaların tətbiqinin əhəmiyyəti / Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin təşkil etdiyi “Yeni texnologiyalar və tədris prosesinin idarə olunması” mövzusunda magistrantların III respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 14-15 may 2020, s.110-114
13. XIX əsrdə ermənilərin Cənubi Qafqaza köçürülməsi və anti Azərbaycan siyasəti / “Cənubi Qafqazda ərazi-sərhəd problemləri: Qars müqaviləsinindən Şuşa Bəyannaməsinə” mövzusunda respublika elmi konfransının tezisləri. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Bakı 23.09.2021, s.133-134.
14. Sosial innovasiyalar sahəsində beynəlxalq təcrübə/ Pedaqoji elmlərin nəzəriyyəsi və praktikasının aktual problemləri: müasir yanaşma, mövzusunda magistrantların IV respublika elmi konfransının materialları. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Bakı, 2021, s. 443-445.
15. Sosial innovasiyaların yaranması və onların tətbiqinin əhəmiyyəti / Pedaqoji elmlərin nəzəriyyəsi və praktikasının aktual problemləri: müasir yanaşma, mövzusunda magistrantların IV respublika elmi konfransının materialları. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, 2021. s.170-173.
16. İkinci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına dövlət dəstəyi / “Azərbaycan respublikası 30 ildə: Cənubi Qafqazın güc mərkəzi” respublika elmi konfransının tezisləri. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Bakı14 oktyabr 2021, s.143-144
17. Azərbaycanda multukulturalizm / “Heydər Əliyev: multikulturalizm və tolerantliq ideologiyasi” mövzusunda IV beynəlxalq elmi konfransın materialları.Azərbaycan Dillər Universiteti. Bakı, 7 may 2021. s. 54-55


Abroad 
 
1. “Çeçenistan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf perspektivləri” (rus dilində) / “Qafqaz xalqları Rusiyanın mədəni məkanında" VI Beynəlxalq Qafqaz Tarixçiləri Forumu, Rostov Don, 13-15 Noyabr 2019, s.350-354.(Rusiya)
2. İnnovativ sosial texnologiyaların tətbiqinin əhəmiyyəti (ingilis-dilində) / “ Həyatın müxtəlif sahələrində sosial işin formaları və metodları” mövzusunda Böyük Vətən müharibəsinin 75 illiyinə həsr olunmuş IX Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Ulan-Ude, 2020,s.282. (Rusiya)3. Dağıstanın sosial-iqtisadi inkişafı Azərbaycan ilə münasibətlərdə vacib amil kimi (rus dilində) / U.D Aliyev adına Qaraçay-Çərkəz Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi “Rusiya sahibkarlığı: inkişaf tarixi, siyasi-iqtisadi düşüncədə təcrübəsi və yeri (Məsələn: Rusiya ve Şimali Qafqaz bölgəsində sahibkarlığın inkişafı)” mövzusunda ümumrusiya elmi-praktiki konfrans. Karaçayevsk, 6-7 iyul 2020. (Rusiya) 
4. Çeçenistan Respublikasında terrorizmin sosial-iqtisadi proseslərə təsiri (ingilis dilində) / “ Ekstremizmə və terrorizmə qarşı mübarizədə ən vacib amil kimi etno-mədəni resursların səfərbər edilməsi ” mövzusunda III beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Qroznı, 2020, s. 364-367. (Rusiya)
5. “Şimali Osetiya-Alaniya Respublikasında iqtisadi şərait” (İngilis dilində/ "8-ci Beynəlxalq İstanbul   Elmi Araşdırmalar Konqresi", 12-13 Mart 2022,s.304.Tezislər kitabı.Istanbul (Türkiyə)
6. “Şimali Osetiya-Alaniya Respublikasında iqtisadi şərait” (İngilis dilində/ "8-ci Beynəlxalq İstanbul   Elmi Araşdırmalar Konqresi", 12-13 Mart,2022, s.255-257.Istanbul (Türkiyə)
7.  Armenians in the socio-economic life of Krasnodar and Stavropol regions (İngilis dilində)/ 5th International New York Academic Research Congress. 23-24 aprel, 2022.s.332 Tezislər kitabı. (Türkiyə)
 
Books
Dagestan Republic of Russian Federation: internal socio-political situation. Liliya Mirzazade, Gunay Feyziyeva, Shahnaz Tagiyeva. Baku: “MTM Innovation” MMC, 2019, 280 p.
Bölmələr: The North Caucasus

Rəy bildir