AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu Elmi Şurasının iclası keçiriləcək


29 may 2019-cu il tarixində saat 11.00-da
 AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu
 Elmi Şurasının iclası keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyi:
  1. 23-24 may tarixlərində keçirilmiş Qafqazşünasların II Beynəlxalq Forumunun yekunları haqqında.
  2. Ermənişünaslıq şöbəsinin müdiri, t.ü.e.d. Q.Hacıyev, şöbənin əməkdaşları A.Eyvazov, T.İsmayılova, A.Əzimzadə, Ş.İmaməli müəllifi olduqları “Ermənistan: daxili siyasi və ictimai-iqtisadi şərait” kitabının (Elmi redaktor və ön sözün müəllifi AMEA-nın müxbir üzvü M.C.Qasımlı, rəyçilər: f.ü.f.d., dosent V.Ömərov və t.ü.f.d., dosent R.Dadaşova, t.ü.f.d. E.Kəlbizadə) çapa tövsiyə edilməsi.
  3.  Gürcüstanşünaslıq şöbəsinin müdiri, f.ü.f.d., dosent V.Ömərov, t.ü.f.d. E.Kəlbizadə, S.Həbibbəyli, şöbənin əməkdaşları N.Məmmədova, K.Salayevin müəllifi olduqları “Gürcüstan: inzibati-ərazi quruluşu, idarəçiliyi və demoqrafiyası” kitabının (Elmi redaktor və ön sözün müəllifi AMEA-nın müxbir üzvü M.C.Qasımlı, rəyçilər: s.e.ü.e.d., professor R.Sevdimalıyev, t.ü.e.d. Q.Hacıyev və p.ü.f.d., dosent S.Hüseynova) çapa tövsiyə edilməsi.
  4. Qafqaz siyasəti şöbəsinin müdiri, t.ü.f.d. E.Kəlbizadə, şöbənin əməkdaşları Y.Baxşıyeva və Ə.Əzimovun müəllifi olduqları “Ermənistan İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasətində” kitabının (Elmi redaktor və ön sözün müəllifi AMEA-nın müxbir üzvü M.C.Qasımlı, rəyçilər: t.ü.e.d., professor İ.Hüseynova, t.ü.e.d. Q.Hacıyev və t.ü.f.d., dosent R.Dadaşova) çapa tövsiyə edilməsi.
  5. Qafqaz siyasəti şöbəsinin müdiri, t.ü.f.d. Elnur Kəlbizadənin Türkiyə Cümhuriyyətinin Bandırma Onyeddi Sentyabr Universitetində keçirilən XI Türk Dəniz Ticarəti Beynəlxalq Simpoziumunda iştirakına dair hesabatı.  
  6. Tərcümə, nəşr və informasiya şöbəsinin müdiri Günel Musayevanın “Azərbaycan Respublikasının neft müqavilələrində BP şirkətinin yeri və rolu” (Место и роль компании ВР в нефтяных контрактах Азербайджанской Республики) məqaləsinin (rəyçi: AMEA-nın müxbir üzvü, professor M.C.Qasımlı) çapa tövsiyə edilməsi haqqında.
  7. Şimali Qafqaz şöbəsinin elmi işçisi Günay Feyziyevanın “Avropanın enerji siyasətində Azərbaycan Respublikasının yeri” məqaləsinin (rəyçi: AMEA-nın müxbir üzvü, professor M.C.Qasımlı) çapa tövsiyə edilməsi haqqında.
  8. Qafqaz siyasəti şöbəsinin əməkdaşı Əliyar Əzimov tərəfindən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi bazalarında bibliometrik göstəricilərin təhlili və bu bazalardan istifadə etmə imkanları haqqında Elmi Şura üzvlərinin məlumatlandırılması.
  9. Cari məsələlər. 
Bölmələr: Xəbər arxivi
Teqlər:

Rəy bildir