Elmi məqalələr

Гілея Науковий вісник збірник наукових праць

  Гілея Науковий вісник збірник наукових праць

Elmi məqalələr

“SU EHTİYATLARI, HİDROTEXNİKİ QURĞULAR VƏ ƏTRAF MÜHİT”

   “SU EHTİYATLARI, HİDROTEXNİKİ QURĞULAR VƏ ƏTRAF MÜHİT” mövzusunda BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSIN MATERİALLARI II HİSSƏ 15-16 mart 2017-ci il, Bakı şəhəri, Azərbaycan Bakı – 2017

Elmi məqalələr

ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN MÜNAQİŞƏSİ VƏ EKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİK PROBLEMLƏRİ

ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN MÜNAQİŞƏSİ VƏ EKOLOJİ  TƏHLÜKƏSİZLİK  PROBLEMLƏRİ Cənubi Qafqaz regionunungeosiyasi perspektivləri və bölgədəki ölkələrin inkişaf səviyyəsi ilk növbədəregional təhlükəsizlik probleminin həllindən və bölgədəki sabitlikdən asılıdır.Bu mənada Qafqazdakı münaqişə

Kitablar / Elmi məqalələr

Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği İlişkileri

 Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği İlişkileri 1960-1980

Kitablar / Elmi məqalələr

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ

  БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ Faylı buradan yukləyin:  

Elmi məqalələr

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И ЮЖНО КАВКАЗСКИЕ КОНФЛИКТЫ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И ЮЖНО КАВКАЗСКИЕ КОНФЛИКТЫ © 2016 Гюнай Фейзиева, Махяддин кызы Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Баку E-mail: gunay_f@bk.ru

E-kitabxana / Elmi məqalələr

Aprel döyüşləri: gerçəkliklər və dərslər - Prof.Dr. Musa Qasımlı

  Musa Qasımlı,  millət vəkili,  AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun direktoru,  professor   Aprel döyüşləri:  gerçəkliklər və dərslər 

E-kitabxana / Elmi məqalələr

Азербайджанская Демократическая Республика - Муса Гасымлы, доктор исторических наук, профессор

  Муса Гасымлы, доктор исторических наук, профессор  (Азербайджан) Азербайджанская Демократическая Республика

E-kitabxana / Elmi məqalələr

CƏNUBİ QAFQAZ KÜTLƏVİ QIRĞINLAR ƏRƏFƏSİNDƏ (1903-1904) - Prof.Dr. Musa Qasımlı

  Musa Qasımlı,  professor, Milli Məclisin deputatı   CƏNUBİ QAFQAZ  KÜTLƏVİ QIRĞINLAR ƏRƏFƏSİNDƏ (1903-1904)          Erməni terror təşkilatlarının fəaliyyətində qanlı mərhələlərdən biri XX əsrin əvvəllərindən başladı.  1903-cü ildə