Elmi məqalələr

Dağıstanda din amili

Dağıstanda din amili   Günay Feyziyeva Doktorant, elmi işçi Qafqazşünaslıq İnstitutu gnyf92@gmail.com +9948733730 Tarix boyu müxtəlif xalqların köç yolları üzərində yerləşən Dağıstan müxtəlif səbəblərdən yurdlarını tərk etmiş insanların məskunlaşdığı ərazidir. Dağıstanın hər dağında ayrı bir

Elmi məqalələr

Çeçenistanda 1944-cü il deportasiyasının nəticələri

Çeçenistanda 1944-cü il deportasiyasının nəticələri                      1943-1944-cü illərdə Stalin təxminən 700 min əhalini mal-qara vaqonlarında nazilərlə əməkdaşlıq etdikləri bəhanəsilə Mərkəzi Asiya və Sibirə deportasiya edərək bütün etnik

Kitablar / Elmi məqalələr

АНАТОЛИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В 1724-1920-е гг.: В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ

АНАТОЛИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В 1724-1920-е гг.: В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ

Elmi məqalələr

Gürcü kilsələrinin erməniləşdirilməsi: məqsəd nədir?

Nəsibə Mirzəyeva, AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutunun Gürcüstanşünaslıq şöbəsinin əməkdaşı Gürcü kilsələrinin erməniləşdirilməsi: məqsəd nədir? Gürcüstanda kilsələrin yaranma tarixindən. Məlum olduğu kimi, abidələr tarixlə ünsiyyət vasitəsidir. O, xalqın dünəni, bu günü, sabahıdır. Gürcüstanda ilk

Elmi məqalələr

ВОЗМОЖНАЯ УГРОЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Мамедова Улькер Алиавсар кызы, старший лаборант Отдела «Северный Кавказ» Института Кавказоведения  Национальной Академии Наук Азербайджана,  Баку     ВОЗМОЖНАЯ УГРОЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА Северный Кавказ представляет собой важный геостратегический регион

Elmi məqalələr

HEYDƏR ƏLİYEV: AZƏRBAYCANIN BMT İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI

AMEA Dünya Siyasəti İnstitutu baş elmi işçi, t.ü.f.d.Ramilə Bəhlul qızı Dadaşova  dadashova.ramila@rambler.ru Tel:(050)3657319       HEYDƏR ƏLİYEV: AZƏRBAYCANIN BMT İLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI                            

Elmi məqalələr

INDUSTRIAL AND TERRITORIAL POTENTIAL OF THE NORTH CAUCASUS

Shahnaz Tagiyeva  The Institute of Caucasus Studies of ANAS  North Caucasus department  Junior researcher     INDUSTRIAL AND TERRITORIAL POTENTIAL OF THE NORTH CAUCASUS   From a geostrategic standpoint, the North Caucasus is a gateway to Central Asia, in connection

Elmi məqalələr

Ermənilər Şimali Qafqazda

           Ermənilər Şimali Qafqazda 1700-cü illərdə Rusiya əhalisinin böyük qismi müsəlman türklərdən ibarət olan Kırımı işğal edərək Qafqaza doğru yönəlməyə başladı. Ardınca isə öz müstəmləkə siyasətinə uyğun olaraq bölgənin demoqrafik quruluşunu dəyişdirməyə

Elmi məqalələr

Women in Armed Conflicts and Importance of Women’ Participation in Resolving of Conflicts

Program ve Bildiri Özetleri Kitabı. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi. İstanbul, 25-26 Kasım 2016, s.167-168 Women in Armed Conflicts and Importance of Women’ Participation in Resolving of Conflicts Dadashova Ramila Bahlul - the Institute of Caucasian Studies of Azerbaijan National Academy of

Elmi məqalələr

ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCANA QARŞI HƏRBİ TƏCAVÜZÜ

ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCANA QARŞI HƏRBİ TƏCAVÜZÜ